Israelisk mörkläggning fortsätter

Israel forsätter sin hatkampanj mot Sverige. Snart har varenda politiker i den Israeliska apartheid regimen uttalat sitt förakt för yttrandefriheten och enligt artikeln i DN kommer journalister från Aftonbladet aktivt motarbetas. Redan idag är det mycket svårt för oberoende journalister att ta sig till de ockuperade områdena och denna brist på journalister och faktabaserade rapporter gör det svårt att få en tydlig bild av vad som händer. Är någon förvånad att rykten sprids som fakta?

Jag är också minst sagt konfunderad över hur den Israeliska regeringen vänder misstankarna som riktas mot den Israeliska armén mot judarna. Situationen kan liknas vid att de tar mänskliga sköldar där armén håller oskyldiga judar framför sig för att skydda sig mot journalisterna. Är det så att den Israeliska regeringen är antisemitisk?

Aftonbladet kommer alltså med påståendet "vi misstänker att den Israeliska armén stjäl organ".

Varpå den Israeliska regeringen svarar "ni är antisemiter och Sverige krigade inte i andra världskriget".

Vad gäller andra världskriget så glömmer Israelerna är hur många liv som räddades genom att Sverige inte startade krig med Tyskland. Vad hade hänt med judarna som levde i och flydde till Sverige?


Läser man artikeln i Aftonbladet framgår den Israeliska arrogansen tydligt. Det har förekommit flera misstankar och klagomål har framförts men inte en enda gång har man undersökt omständigheterna. På den Israeliska reaktionen kan man dra en slutsats, man vill inte att media gräver i det hela. Här ligger en hund begraven.

NaziraelThis is a provocative picture and to make sure no one misunderstands the meaning of it I'd like to explain my point. The state of Israel treat human life with same care, warmth and tenderness as the Nazi regime did in Germany 1938-1945. A never ending slaughter of innocent civilians in Palestine, Lebanon and other neighboring countries, a complete deafening silence from the US, the UN and other countries, for more than 50 years!

In school, our teachers tough us about WW2 and the holocaust, we should never forget and never repeat it they said. But what about the holocaust of muslims in Palestine? Are they any less human than their neighbors in Israel?


The image above is not intended as hate towards jews. The Israeli state is responsible for the genocide in Palestine which this image symbolize.

(Google translation)

RSS 2.0