Man kan tro att det är skrivet idag

There has grown up in the minds of certain groups in this country the notion that because a man or corporation has made a profit out of the public for a number of years, the government and the courts are charged with the duty of guaranteeing such profit in the future, even in the face of changing circumstances and contrary to public interest. This strange doctrine is not supported by statute or common law. Neither individuals nor corporations have any right to come into court and ask that the clock of history be stopped, or turned back.

—Robert Anson Heinlein Life-Line(1939)

NaziraelThis is a provocative picture and to make sure no one misunderstands the meaning of it I'd like to explain my point. The state of Israel treat human life with same care, warmth and tenderness as the Nazi regime did in Germany 1938-1945. A never ending slaughter of innocent civilians in Palestine, Lebanon and other neighboring countries, a complete deafening silence from the US, the UN and other countries, for more than 50 years!

In school, our teachers tough us about WW2 and the holocaust, we should never forget and never repeat it they said. But what about the holocaust of muslims in Palestine? Are they any less human than their neighbors in Israel?


The image above is not intended as hate towards jews. The Israeli state is responsible for the genocide in Palestine which this image symbolize.

(Google translation)

Förbjud omskärelse på små barn

I DN kan man läsa att många läkare vägrar utföra omskärelse av unga pojkar. Utan tvekan tycker jag det är helt rätt att vägra och jag hoppas läkare visar prov på etik och integritet och inte utför dessa övergrepp.

Som andra bestående ingrepp (ex. tatueringar) borde det vara en 15-års gräns för omskärelse tycker jag. Förutom att det är mycket smärtsamt för barnet är det också en grov kränkning mot individen. Jag blev till exempel döpt som barn men är idag ateist. Om jag blivit omskuren hade mina föräldrars religion funnits fysiskt inpräntad i mig och det skulle jag må mycket dåligt av. Människor har alltså en rätt till sin tro men ingen rätt att tvinga på sin omgivning sin tro. Att föräldrar tvingar in barnen i tron är illa nog men att de också ska göra fysiska ingrepp är sjukt.

Det finns en bevisad nedsatt funktion av penis efter stympning och det är också det som är poängen. Syftet redan från början var alltså att sänka mäns frestelse och förminska nöjet av onani precis samma sak som vi ser vid könsstympning av flickor. Att plocka bort klitoris handlar bara om att kontrollera kvinnornas sexualitet. Förr i tiden trodde man seriöst på att man blev både blind och sinnessjuk av onani.

Indexeringskriget

Google News indexerar nyhetsartiklar från tidningar över hela världen. Dessa publiceras sedan med en kort ingress för artikeln och en djuplänk till den samma. Oftast är ingressen bara en rad dessutom så man kan inte påstå att det är någon stöld av material som representanter för tidningarna vill göra gällande. Det är det alltså en massa bråk om denna indexering och en ny variation av begränsning som tidningarna vill att sökmotorerna inför - utan att diskutera saken med sökmotorbolagen!

Problemet, ur tidningarnas perspektiv är att besökarna bara läser enskilda artiklar och inte klickar runt på massa blajsidor innan artikeln vilket får effekten färre klicka och därmed mindre inkomster. Det finns också en risk att trogna besökare hittar nya tidningar, istället för att klicka på ett bokmärke i browsern till DN.se och läsa alla artiklar där, använder man Google News eller någon annan aggregator och hittar artiklar från alla möjliga tidningar.

Sedan långt tillbaka kan man begränsa vilka sidor som sökmotorer indexerar med en fil som heter robots.txt. Men detta löser inte tidningarnas problem med “förlorade” klick. De flesta tidningar fungerar som portaler och har bra mycket mer än artiklar. Om användaren inte exponeras för dessa andra saker typ genom en startsida så tappar man klick.

I denna fajt tror jag att det är tidningarna som får ändra sig. Tidningarna får ändra sitt format och både publicerar artiklar och teasers till andra saker på samma sida och hoppas att de får fler klick den vägen. Det är lite naivt att tro att tidningarna ska kunna styra hur andra företag och personer refererar till dem. Vad gäller de nya ACAP reglerna så är det inte bara text som påverkas utan även färger och layout ska kunna kontrolleras. Detta innebär att om Google skulle indexer några vanliga svenska tidningar så skulle vi ha resultatsida med blandad Aftonbladet, DN, Expressen och GP layout/färger. Sjukt jobbigt alltså.

RSS 2.0